Poslovni ambijent u Crnoj Gori je značajno pobošljan tokom posljednjih nekoliko godina. Usvojeno je niz zakona koji su usaglašeni sa standardima EU, i koji su postavili dobar institucionalni okvir za podsticanje ulaganja i sprovođenje ekonomske politike u cjelini čiji okvir daje strateški dokument – Agenda ekonomskih reformi. Takodje, Crna Gora je, proteklih godina, sprovela značajne institucionalne reforme u ključnim sektorima kao što su: fiskalni sistem, finansijski sektori, platni promet, privatizacija, prestrukturiranje preduzeća itd.
Međutim, preduzetnici su i dalje suočeni sa otežanim poslovnim okruženjem, s obzirom na komplikovan pravni i regulatorni okvir, veliki i nedovoljno transparentan sistem javne uprave, i slabu strukturu pravosuđa u Crnoj Gori.
Nepostojanje uravnoteženog, i predvidljivog zakonskog i regulatornog okvira za osnivanje i rad preduzeća jeste prepreka razvoju preduzetništva na relativno malom tržištu Crne Gore. Ovakva kompleksnost doprinosi težini, riziku i rastu troškova poslovanja u Crnoj Gori. Stoga je jedan od osnovnih izazova sa kojima se suočava Crna Gora u stvaranju preduzetničkog društva, usklađivanje zakonskog i regulatornog okvira za poslovanje, pojednostavljenje i reforma procedura osnivanja i rada preduzeća, dosljedna implementacija pozitivnih zakonskih rješenja i predvidljivo poslovno okruženje .