Za preduzetnike iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, na sjeveru Crne Gore, u februaru i martu 2004. godine, organizovane su dvije radionice.
Cilj radionica je testiranje mogućnosti razvoja organske proizvodnje na malim farmama, koje se bave poljoprivredom na tradicionalan način sa oznakom BIO, kao i marketing i njihov dalji plasman na tržištu.

Teme na seminarima su :
• Biološka poljoprivreda
• Organska proizvodnja hrane
• Marketing aktivnosti (marketing organizacija proizvođača, izrada marketing plana, itd).

Predavači su bili dr Reto Ingold (Švajcarska), Simon Gill (Velika Britanija) i Richard Rozwadowski (Poljska).
Radionicama je prisustvovalo 60 preduzenika.