Projekat “Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u regionu Jugoistočne Evrope” podijeljen je u 3 podprojekta:

٠ BCN ( Business Co-operation network )
٠ Program preduzetničke/menadžerske obuke i
٠ Twinning program za Regionalne / Lokalne biznis centre, koji podrazumijeva razmjenu informacija, znanja, iskustava i dobre prakse između biznis organizacija partnerskih zemalja

BCN ( Business Co-operation network ) је jedan od podprojekatа Projekta » Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u regionu Jugoistočne Evrope », koji se sprovodi u okviru Pakta Stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Partneri u ovom Projektu su:

٠ Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore,
٠ Javna Agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI),
٠ Republički zavod za razvoj – Srbija,
٠ Business Cooperation Network BCN Federacije Bosne i Hercegovine ,
٠ DREDA Prizren – Kosovo i
٠ Agencija za podršku preduzetništva Republike Makedonije – APPRM.

Ciljevi:

• Razvoj poslovne mreže za saradnju između kompanija sa teritorija bivših jugoslovenskih republika
• Olakšanje transfera i upotrebe podataka o preduzećima
• Razvoj i pružanje usluga malim i srednjim preduzećima koja traže mogućnosti za saradnju u okviru regiona

Usluge koje pruža BCN :
• Pomoć u povezivanju preduzeća preko BERZE podataka o ponudi / tražnji
• Pružanje osnovnih informacija i kontakt adresa unutar BCN-a
• Pružanje osnovnih informacija o zemlji i njenom tržištu
• Pravna pomoć
• Pomoć u organizovanju poslovnih sastanaka i susreta

Zadatak:
• Razmjena informacija pomoću jedinstvene baze podataka o ponudi i tražnji malih i srednjih preduzeća

Misija:
• Omogućavanje i održivost svih vidova bilateralne i multilateralne saradnje između malih i srednjih preduzeća u regionu.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, razvijen je jedinstveni software za unošenje podataka o malim i srednjim preduzećima – Sistem razmjene poslovnih mogućnosti – B4 Baza ponude i potražnje.

Ovaj sistem je namijenjen domaćim i inostranim kompanijama koje traže poslovne mogućnosti.

U ovom trenutku u Bazi postoji 125 unosa ponude/potražnje.

Ukoliko želite da se ponuda/potražnja Vašeg preduzeća nađe u Bazi B4 i na taj način automatski »upari« sa odgovarajućim ponudama i potražnjama preduzeća iz regiona, popunite sljedeći PRIJAVNI OBRAZAC: