AdriaFootouring-logoU okviru Drugog poziva za obične projekte, odobren projekat „Adriatic Food and Tourism: Innovating SME-s“ (Skraćeno – Adria Footouring; Identifikacioni kod projekta: 2nd ord 0090/0 ) u kojem je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedna od jedanaest partnera.

Projekat je počeo sa realizacijom novembra 2012. godine. Planirano trajanje projekta je 34 mjeseca.

Opšti cilj projekta ADRIA FOOTOURING je pružanje podrške inovativnim preduzećima u tradicionalnim sektorima, kao što su sektor turizma i sektor ishrane. Podrška će se pružiti kroz poboljšanje okruženja u kome posluju postojeća inovativna preduzeća, a ujedno će se stvoriti povoljniji uslovi za uspostavljanje novih inovativnih preduzeća.  Realizacijom ciljeva i zadataka projekta, razvijenije regije će dodatno unaprijediti postojeće kapacitete i komparativne prednosti, dok će manje razvijene regije prepoznati i ostvariti svoju korist kroz razamjenu znanja i iskustava sa razvijenijim regijama – partnerima u projektu.

Projekat ima za cilj poboljšanje agrarnog i sektora turizma u regijama koje se graniče Jadranskim morem, i na njemu će učestvovati 11 partnera:

 • Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Crna Gora),
 • Provincija Peskara kao vođa projekta (Italija),
 • Opština Rimini (Italija),
 • Privredne komore Veneto regije (Italija),
 • Agencija za inovacije Centuria Romagna (Italija),
 • Insight & Co, Peskara (Italija),
 • Regionalni razvojni centar Koper (Slovenija)
 • Privredna i industrijska komora Tirana (Albanija),
 • Fakultet za ekonomiju i agrobiznis – Univerzitet Tirana (Albanija),
 • Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA (Bosna i Hercegovina),
 • LIR – Lokalna inicijativa razvoja (Bosna i Hercegovina).

Za ovaj projekat opredijeljeno je 2.112.435,00€ od strane EU i trajaće 34 mjeseci odnosno do jula 2015. godine.