Excellence-in-ReSTI

U digitalnoj eri, kreiranje socijalnih i tehnoloških inovacija je od ogromnog značaja. Dunavski region ne zaostaje u odnosu na ostatak Evrope kada je riječ o idejama i inicijativama u okviru oblasti Istraživana Socijalnih i Tehnoloških Inovacija (engleski ReSTI). Ipak, specifične menadžerske vještine, neophodne za razvoj i implementaciju ReSTI projekata su na neadekvatnom nivou i moraju biti unaprijeđene u budućnosti.

Cilj ovog projekta jeste da ukloni nedostatke u znanju i vještinama vezanim za upravljanje projektima socijalnih i tehnoloških inovacija. Opšti cilj jeste kreiranje okruženja u kome zainteresovani stejkholderi mogu pronaći registre jednostavne za korišćenje, obrazovne module i savjete posebno skrojene sadržine vezane za upravljanje ReSTI projektima. Konačan rezultat projekta treba da bude uspostavljanje inovativnog obrazovnog sistema usmjerenog ka povećanu primjenljivosti i kvaliteta ReSTI projekata.

U cilju postizanja glavnih zadataka projekta, 12 partnera iz 9 zemalja kreiralo je konzorcijum, predvođen Centrom za Socijalne Inovacije – ZSI iz Austrije. Pored Austrije, tu su partneri iz Madjarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Bugarske. Crnogorski partner je Ministarstvo ekonomije – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Projektne aktivnosti su organizovane na takav način da ekspertiza, iskustvo i kontakti partnera u oblasti ReSTI projekata igraju ključnu ulogu. Svaki set aktivnosti fokusira se na različit strateški aspekt i predvođen je najiskusnijim partnerom u toj oblasti. Projektne aktivnosti obuhvataju izgradnju mreža, identifikovanje nedostataka i mogućnosti, razvoj preporuka i politika, kreiranje nacionalnih i regionalnih akcionih planova i strategija, razvoj smjernica, obrazovnih programa i sistema učenja, sve zajedno usmjerenih ka podršci ReSTI projekata u dunavskom regionu.

Ključni setovi projektnih aktivnosti su sljedeći:

 • Kreiranje i implementacija obrazovnih modula
 • Uspostavljanje i implementacija centra za podršku (engleski helpdesk)
 • Kreiranje regionalnih akcionih planova i strategija
 • Povećanje angažovanja mladih diplomaca kao menadžera ReSTI projekata

Glavni rezultat treba da bude izgradnja održivog obrazovnog sistema, tj. on-line obrazovnih modula posvećenih širenju izuzetnosti u upravljanju, vođenju i administriranju ReSTI projekata. Obrazovni moduli će pružiti studentima materijale i alate u logičnom, sekvencijalnom slijedu neophodne za razvoj određenih znanja i vještina (tekstove, fajlove, linkove ka internet stranicama, teme za diskusiju, testove i kvizove, kao i finalno testiranje).

Projekat je primarno orijentisan ka mladim ReSTI projektnim menadžerima, kao i administratorima u javnim i privatnim organizacijama vezanih za ReSTI projekte, unutar dunavskog regiona. Dodatno, dostupno znanje u okviru partnerskih institucija u pogledu upravljanja ReSTI projektima biće podijeljeno sa organizacijama civilnog društva i malim preduzećima, kao i sa mladim diplomcima koji prvi put apliciraju za međunarodne i multikulturne projekte.

Razvoj obrazovnih modula, akcionih planova i strategija, kao i centra za podršku treba da donese dobrobit široj društvenoj zajednici unutar dunavskog regiona. Stoga se u stejkholdere projekta mogu ubrojati još i obrazovni i centri za razvoj vještina, kao i visokoobrazovne institucije koje će imati benefite od kreiranih obrazovnih modula. Javne vlasti, ostali donosioci odluka, kao i nevladin sektor mogu smatrati veoma važnim izgradnju regionalnih akcionih planova i strategija, kako bi uspješno usmjeravali odluke od javnog značaja u ovoj oblasti. Održivost ovog projekta je zagarantovana budući da razvijeni obrazovni moduli treba da budu inkorporirani u postojeće programe nakon završetka projekta, u julu 2019. godine.

“Izuzetnost u istraživanju i projektnom upravljanju socijalnim i tehnološkim inovacijama” (engleski Excellence-in-ReSTI) se implementira u sklopu Interreg Danube Transnational Programa uz finansijsku podršku Evropske Unije, ERDF-a i IPA fondova.

Veb-sajt projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti

Adria Footouring

AdriaFootouring-logoU okviru Drugog poziva za obične projekte, odobren projekat „Adriatic Food and Tourism: Innovating SME-s“ (Skraćeno – Adria Footouring; Identifikacioni kod projekta: 2nd ord 0090/0 ) u kojem je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedna od jedanaest partnera.

Projekat je počeo sa realizacijom novembra 2012. godine. Planirano trajanje projekta je 34 mjeseca.

Opšti cilj projekta ADRIA FOOTOURING je pružanje podrške inovativnim preduzećima u tradicionalnim sektorima, kao što su sektor turizma i sektor ishrane. Podrška će se pružiti kroz poboljšanje okruženja u kome posluju postojeća inovativna preduzeća, a ujedno će se stvoriti povoljniji uslovi za uspostavljanje novih inovativnih preduzeća.  Realizacijom ciljeva i zadataka projekta, razvijenije regije će dodatno unaprijediti postojeće kapacitete i komparativne prednosti, dok će manje razvijene regije prepoznati i ostvariti svoju korist kroz razamjenu znanja i iskustava sa razvijenijim regijama – partnerima u projektu.

Projekat ima za cilj poboljšanje agrarnog i sektora turizma u regijama koje se graniče Jadranskim morem, i na njemu će učestvovati 11 partnera:

 • Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Crna Gora),
 • Provincija Peskara kao vođa projekta (Italija),
 • Opština Rimini (Italija),
 • Privredne komore Veneto regije (Italija),
 • Agencija za inovacije Centuria Romagna (Italija),
 • Insight & Co, Peskara (Italija),
 • Regionalni razvojni centar Koper (Slovenija)
 • Privredna i industrijska komora Tirana (Albanija),
 • Fakultet za ekonomiju i agrobiznis – Univerzitet Tirana (Albanija),
 • Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA (Bosna i Hercegovina),
 • LIR – Lokalna inicijativa razvoja (Bosna i Hercegovina).

Za ovaj projekat opredijeljeno je 2.112.435,00€ od strane EU i trajaće 34 mjeseci odnosno do jula 2015. godine.

Šansa mladim menadžerima

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore je realizovala projekat „Šansa mladim menadžerima“ .

Cilj ovog projekta ogleda se u sticanju konceptualnih, administrativnih stručnih znanja i vještina koja su potencijalnim polaznicima neophodne za efikasan i efektivan rad u preduzeću, zapravo cilj je osposobiti praktično mlade visokoškolce za potrebe poslodavca.

Obuka ima za cilj da u što kraćem vremenu nadomjesti nedostatke formalnog sistema obrazovanja menadžera i da pruži mladim kadrovima mogućnost da, kroz praktične primjere, simulacije stavrnih situacija i praktičan rad u preduzeću upoznaju i razviju svoje “soft skills” tj. sposobnosti iz domena socijalne interakcije (komunikacija, liderstvo, timski rad), ali i neke od ključnih “hard skills” kao što je upravljanje projektima i projektnim zadacima, analitičko donošenje odluka, upravljanje ljudskim resursima, marketing, organizacije i sl.

Izvođač obuke je »Adižes Montenegro«, koji je obezbijedio predavače, stručnjake iz oblasti: osnova menadžementa, projekt menadžmenta, marketinga i PR-a i poslovne komunikacije. Druga faza obuke, podrazumjeva praktični rad, u trajanju od dva do tri mjeseca. Za polaznike je obezbjeđeno da u tom periodu prođu sve nivoe same organizacije, kako bi se u potpunosti upoznali sa načinom funkcionisanja datog preduzeća, uz nadoknadu koju im obezbjeđuje Zavod i Direkcija.

Nakon uspješne realizacije u Podgorici, projekat „Šansa mladim menadžerima” se nastavlja na sjeveru Crne Gore, u okviru Vladinog programa pod sloganom „Posao za vas”.

Treninzi za preduzetnike

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u saradnji sa Academic Training Association organizuje treninge poslovnih vještina namijenjene preduzetnicima, predstavnicima ministarstava, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privrednih komora, kao i za studente završnih godina ekonomskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Treninzi se održavaju u periodu od 10 – 14. aprila 2006. godine i teme treninga su:

 • « Uvod u marketing »
 • « Upravljanje projektima»
 • « Razvoj EU projekata »

Treninzi učesnicima pružaju praktična znanja iz oblasti marketinga, što uključuje istraživanje tržišta, tržišno planiranje i marketing strategiju, kao i pisanje samog marketing plana.

Upravljanje projektima ima za cilj da učesnicima predstavi metode i tehnike upravljanja projektima putem uvodjenja u osnove project managementa.

Razvoj EU projekata će učesnicima omogućiti sticanje osnovnih vještina potrebnih za pripremu uspešnih projekata koji se kandiduju za finansiranje sredstvima Evropske Unije.

Trenizi se održavaju u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća kao i u Hotelu “Ljubović”

Preduzetnički klubovi u osnovnim školama

Za razvoj preduzetničkog društva je nužno unapređenje preduzetništva i inspiracije stvaralaštva kod mladih. Sa time je potrebno početi što ranije. Koristeći preporuke i druga pozitivna iskustva, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao jedan od prioriteta postavila je pružanje osnovnog poslovnog obrazovanja, tako da je 2003.godine počela sa realizacijom projekta “ Preduzetnički klubovi u osnovnim školama “, na što nas dodatno obavezuje Evropska povelja za razvoj malih preduzeća, čiji je i Crna Gora potpisnik. Projekat se ralizuje u saradnji sa Ministrastvom prosvjete i nauke i slovenačkim preduzećem » SUN« iz Gornje Radgone.

Cilj projekta je uvođenje preduzetništva kao fakultativnog predmeta u osnovnom obrazovanju.
Projekat je namijenjen učenicima VII i VIII razreda i prije svega predstavlja njihovo uključivanje u oblik dobrovoljne aktivnosti za preduzetničko osposobljavanje. Radi se o radionicama koje nemaju namjeru da vrše obuku učenika na klasičan način, nego kroz igre koje dovode do realizacije programa i na zanimljiv način približavaju pojedine elemente preduzetničkog načina razmišljanja, tj. preduzetničke filozofije.

Opšti ciljevi projekta:

 • stvaranje pozitivne preduzetničke klime u društvu;
 • upoznavanje učenika VII i VIII razreda sa osnovnim ekonomskim pojmovima;
 • podizanje nivoa znanja iz oblasti biznisa;
 • stvaranje ambijenta međusobnog povjerenja – timski metod rada;
 • motivacija učenika da daju sopstvene inicijative kod manje zahtjevnih projekata;
 • u ranom periodu školovanja prepoznavanje potencijalnih afiniteta djece iz oblasti biznisa (animira djecu da budu kreativna i da se u najranijem djetinjstvu kod njih razvija preduzetnički duh).

Treća godina realizacije ovog projekta počela je 22. novembra 2005. godine i u projekat je uključeno 16 osnovnih škola u Crnoj Gori i to:

 • Podgorica – OŠ »Milorad Musa Burzan», OŠ«Sutjeska» i OŠ «Štampar Makarije»
 • Danilovgrad – OŠ «Vuko Jovović»
 • Nikšić – OŠ »Mileva Lajović Lalatović» i OŠ «Braća Labudović»
 • Berane – OŠ «Vuk Karadžić»
 • Bijelo Polje – OŠ «Vladislav Ribnikar»
 • Pljevlja –OŠ « Salko Aljković»
 • Rožaje – OŠ « Mustafa Pećanin»
 • Žabljak- ŠO « Dušan Obradović»
 • Cetinje – OŠ «Njegoš»
 • Ulcinj – OŠ « Boško Strugar»
 • Bar – OŠ « Jugoslavija»
 • Kotor – OŠ «Savo Ilić»
 • Herceg Novi – OŠ «Milan Vuković»

Projekat će se u školskoj 2005/2006 godini realizovati do početka maja 2006.godine kada će na Nacionalnom forumu 5 najboljih preduzetničkih klubova prezentirati svoje biznis planove. Za razliku od prethodnih godina, ove godine će projekat imati takmičarski karakter.