U okviru Programa razvoju preduzetništva, a koji realizuju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Investiciono razvojni fond, u periodu od 18-21.marta 2015.godine organizovaće se obuka za prijavljene kandidate.

Obuka se sastoji od nekoliko modula koji pokrivaju praktična znanja potrebna za registraciju sopstvenog biznisa i izvorima finansiranja, finansijskom upravljanju i poreskoj praksi, pokretanju prodaje u novoj firmi i pronalasku kupaca na lokalnom i međunarodnom tržištu, poslovnoj komunikaciji i protokolu, izrada biznis plana.

Predviđeni ciklusi edukacije organizovaće se prema sljedećem rasporedu:

18. mart 2015. – Registracija preduzeća; Ivana Zečević – savjetnica u Direkciji za razvoj MSP i Edita Dautović – agencija “Millennium Nekretnine” Podgorica
19.mart 2015. – Finansijsko upravljanje i poreski sistem; Branka Vuksanović – agencija “Spin” d.o.o. Podgorica
20.mart 2015.- Poslovna komunikacija i protokol, Institiucije za podršku MSP, Nacionalni i međunarodni izvori finansiranja; Ljiljana Belada – koordinatorka Enterprise Europe Network Crna Gora
21.mart 2015. – Razvoj biznis ideje i izrada biznis plana; Ivana Zečević i Anđela Gajević, savjetnice u Direkciji za razvoj MSP .

Edukacija ce biti organizovana u prostorijama Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, Podgorica.