Ministarstvo ekonomije preko Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje Javni poziv za učešče u “Programu podsticanja razvoja klastera u Sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore (Cetinje i Ulcinj) za 2013. godinu”. Cilj Programa je finansijska podrška za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u 100% privatnom vlasništvu koji su dio klastera radi prevazilaženja “uskih grla” u poslovanju. Finansijska podrška je usmjerena na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava), a zasnovana je na principu refundacije (povraćaja dijela troškova).

Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije će pokrivati do 70% opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez poreza na dodatnu vrijednost – PDV, ili najviše do 7000€ po jednom aplikantu. Preostalih 30% troškova nabavke opreme pokriva aplikant, iz sopstvenih izvora. Preduzeće finansira 100% svih troškova nabavke opreme za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnošenja dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava nabavke opreme odobrava finansijska pomoć (refundacija).

Konkursna dokumentacija za učešće klastera u ovom Programu može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije/Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, IV sprat, kancelarije br. 5 i br. 16 kao i na web stranicama www.minekon.gov.me; www.nasme.me.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija u tri primjerka(zapečaćen koverat) predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije/Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski Trg 46, 81000 Podgorica, na arhivu Ministarstva ekonomije do 22. jula 2013.godine. Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podnijeti zahtjevi. Sve dodatne informacije i stručnu pomoć možete dobiti putem telefona na brojeve: 020/482-316 i 406-306.