Strategijom podsticanja izvoza koju je pripremilo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije, a koju je Vlada Republike Crne Gore usvojila krajem prošle godine, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je prepoznata kao nosilac implementacije mjera za podsticanje izvoza, definisanih ovim dokumentom.

Kako bi se što uspješnije realizovali zadaci predviđeni ovom Strategijom, i u cilju uspješnijeg i kvalitetnijeg početka rada Odsjeka za podsticanje konkurentnosti i izvoza formiranog u okviru Direkcije, pripremili smo radnu verziju dokumenta „Podsticanje konkurentnosti i izvoza – strateški i operativni plan“ u okviru koga su predložene mjere i aktivnosti u cilju promocije i podsticanja izvoza crnogorskih preduzeća.

Za sve informacije možete se obratiti Milici Dević, menadžeru Odsjeka za podsticanje konkurentnosti i izvoza, tel. 081 406-318, e-mail: milica.devic@nasme.cg.yu