16.12.2009. godine održana je prezentacija SACE S.p.A. na temu „Podrška crnogorskim preduzećima pri kupovini novih tehnologija/mašina iz Italije“, koju je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala u saradnji sa Izvozno kreditnom agencijom Republike Italije SACE S.p.A, u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Na prezentaciji je bilo prisutno 20 uspješnih crnogorskih kompanija iz različitih sektora djelatnosti: prehrambena industrija, metalna, drvna, proizvodnja dušeka, proizvodnja aluminijuma, itd.

Italija je za sada najvažnije potencijalno evropsko tržište za Crnu Goru, kao i za ostale zemlje na zapadnom Balkanu. Ona ima veoma dobre ekonomske veze sa zemljama u regionu, sa aspekta investicija u različite industrije.

Prezentaciji su prisustvovali Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Nj.E. g-din Sergio Barbanti, ambasador Republike Italije u Crnoj Gori i Silvia Minotti, predstavnik Agencije SACE S.p.A.

Gospođa Minotti, predstavila je model podrške kojim crnogorske kompanije imaju mogućnost da kupe opremu sa rokom otplate do 5 godina i uz kamatnu stopu koja trenutno iznosi oko 3% godišnje. Posebna povoljnost ovakvog aranžmana jeste da crnogorske kompanije ne moraju izdavati akreditiv (Letter of credit) ili obezbijediti keš kao depozit/kolateral za transakciju.

Crnogorska preduzeća su bila izuzetno zainteresovana za predloženi model saradnje sa Agencijom SACE S.p.A, tako da je dogovoreno da se zainteresovana preduzeća najprije obrate Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća sa opisom tražene saradnje, nakon čega će Direkcija biti u stalnom kontaktu sa Agencijom SACE S.p.A oko dalje realizacije kreditnog aranžmana.

Istog dana je u prostorijama Jadranmost-a gospodin Vito Niti, predsjednik garantnog Konzorcijuma Fidindustria Puglia obavio razgovore sa zainteresovanim preduzećima u cilju mogućnosti izdavanja garancija crnogorskim bankama koje finansiraju crnogorske firme koje kupuju mašine od italijanskih firmi koje su članice Fidindustrije.