U okviru Projekta »Podsticaj razvoja preduzetništva«, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević će sjutra, 13. aprila 2006. godine boraviti u radnoj posjeti opštini Žabljak, kojom prilikom će održati prezentaciju pomenutog projekta radi boljeg upoznavanja malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnika, sa povoljnostima koje ovaj projekat pruža. Na prezentaciji će učestvovati i predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Fonda za razvoj.

Osnovna namjena ovog »Program razvoja preduzetništva» je omogućavanje malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima da, pod povoljnijim uslovima od komercijalnih, obezbijede kreditna sredstva, kako bi poslovala na stabilnim osnovama, dinamizirala rast i razvoj preduzeća, zapošljavala nove radnike i samim tim doprinijela ukupnom ekonomskom razvoju crnogorske privrede.
»Program razvoja preduzetništva» je, u skladu sa Programom rada za 2006.godinu, pripremila Vlada Crne Gore, a sprovode ga Vladine institucije: Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zavod za zapošljavanje i Fond za razvoj.

Prezentacija će se održati u Sali SO Žabljak, sa početkom u 12.časova.