Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i GTZ, njemačka organizacija za tehničku podršku i saradnju organizuju press konferenciju povodom postavljanja web sajta za potrebe projekta „Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori“. Ovo će ujedno biti i prilika da se predstave i budući planovi Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno Vlade Crne Gore, na polju eliminisanja barijera za razvoj preduzetništva.

Na konferenciji će govoriti gospodin Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i gospodin Benjamin Klinger, vođa projekta za ekonomski razvoj u GTZ-u, (Njemačkoj organizaciji za tehničku podršku i razvoj) koja je finansijski podržala izradu sajta.

U okviru realizacije projekta Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva, predvidjeno je i kontinuirano prikupljanje barijera sa kojima se preduzetnici suočavaju, a jedan od modela je izrada interaktivnog web site-a. Imajući u vidu predvidjenu obavezu, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa GTZ-om (Njemačkom organizacijom za tehničku pomoć i saradnju) je izradila web site koji će omogućiti da postojeća i potencijalna preduzeća i ostali subjekti prijave barijere sa kojima se suočavaju, te da dobiju pomoć i informacije o njihovom rješavanju.

Pomenuta konferencija će se održati u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća (Novaka Miloševa 42), u srijedu 04. februara 2009. godine, sa početkom u 12 časova.