Kako bismo postojećim i potencijalnim izvoznicima približili mogućnosti koje pruža Tržišno Informativni Servis korišćenjem relevantnih online izvora podataka izrađen je opšti pregled tržišta Republike Hrvatske za sektor prehrambene industrije. U ovom pregledu date su informacije o privredi Hrvatske, trgovinskom režimu sa Crnom Gorom, trendovima i prognozama u sektoru u narednom periodu, kanalima distribucije, itd.