Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Privredna komora Crne Gore organizovale su okrugli sto na temu: „Preduzetništvo kao ključna kompetencija u sistemu osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja“.

Organizovanje okruglog stola imalo je za cilj upoznavanje sa iskustvima i dosadašnijim uspjesima prilikom implementiranja ideje razvoja preduzetništva u sistemu osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja. To je istovremeno bila prilika za razmjenu iskustava o tome kako različiti partneri učestvuju u implementaciji i razvoju preduzetničkih kompetencija u sistemu osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.
Prisutne su pozdravili Anđela Gajević ispred Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Mladen Perazić ispred Privredne komore Crne Gore. Nakon uvodne riječi izlaganja na temu razvoja preduzetničkog učenja imali su Srđan Obradović, ispred Centra za stručno obrazovanje, Robert Mršić-Kultur Kontakt Austrija, Nevena Čabrilo-Zavod za školstvo, Dragutin Šćekić-JU Osnovna škola Veljko Drobnjaković, Risan i Ana Šebek- Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

U okviru sistema formalnog obrazovanja učenje preduzetništva u školama promoviše se kroz upravljanje različitim oblicima aktivnosti. Kroz osnovnu školu, učenici treba da dobiju podsticaj da razvijaju neke od vještina kao što su osmišljavanje ideja, donošenje odluka i rješavanje problema. Oni treba da dobiju mogućnost da rade u timu i da procjenjuju svoje prednosti na ovom polju. Učenike treba ohrabrivati da preuzimaju odgovornost za neke školske aktivnosti i da sa svojim idejama i planovima doprinose poboljšanjima i promjenama u životu škole. Na nivou osnovnog obrazovanja, preduzetništvo je usmjereno na razvoj ličnih kvaliteta učenika, kreativnost, preuzimanje inicijative i samostalnost koji doprinose razvijanju preduzetničkog stava.

Na nivou srednjoškolskog obrazovanja preduzetničko učenje uključuje podizanje svijesti učenika o samozapošljavanju, kao mogućoj opciji za njihovu karijeru, i učenju kroz rad, na primjeru vođenja mini kompanija ( preduzeća za vježbu).

Na kraju okruglog stola zaključeno je da razvoj i njegovanje kulture preduzetničkog učenja, počev od najranijeg uzrasta, ključni je uslov za izgradnju društva znanja i treba da okupi i organizuje sve partnere u zemlji – počev od podrške Vlade i svih zainteresovanih partnera na nacionalnom nivou, pa do lokalne zajednice, institucija i pojedinaca neposredno uključenih u obrazovne i procese osposobljavanja.