Direkcija za razvoj MSP, u saradnji sa holandskom nevladinom organizacijom SPARK, povodom Dana Evrope organizuje konferenciju „Preduzetništvo i razvoj ljudskih resursa u dostizanju lisabonskih ciljeva“.

Glavne teme konferencije su:

Kako prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada
Samozapošljavanje i promocija preduzetništva
Uloga Vlade u razvoju ljudskih resursa
Promocija razvoja ljudskih resursa u sektoru privrede

U plenarnom dijelu Konferencije će govoriti:

- g-din Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća

- g-din Leopold Maurer, Ambasador Delegacije Evropske Komisije u Crnoj Gori

- g-din Rainer Freund, šef Kancelarije Evropske Agencije za Rekonstrukciju

- g-din Ćazim Fetahović, pomoćnik ministra prosvjete i nauke

- g-din Vladimir Radovanić, pomoćnik ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja