PFREJA Forum_3-5.11.2013.redstavnica Direkcije za razvoj MSP Ana Šebek učestvovala je na 7. Forumu FREJA (Forum za regionalne i evropske zajedničke aktivnosti) koji je održan pod nazivom „Jednake mogućnosti, demokratija i izazovi evropskih organizacija civilnog društva“, u periodu od 3-5. novembra, u Briselu.

Crnogorsku delegaciju, uz predstavnicu Direkcije za razvoj MSP , činili su i predstavnici/e UPCG (Zvezdana Olujić), nevladinih organizacija Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (Ljubica Kostić Bukarica), Udruženje preduzetnica Crne Gore (Edita Dautović) i Građanska Alijansa (Edin Koljenović), kao i „RRA Komovi, Bjelasica i Prokletije“ (Saša Nedović), agencije „Konto’s“ d.o.o. (Miloš Konatar) i TV emisije „Robin Hood“ (Darko Ivanović).

Ovogodišnji FREJA Forum otvorili su predsjednica Freja akademije Margareta Eklund, glavni savjetnik za civilno društvo i medije u Generalnom direktoratu EK za proširenje Andris Kesteris, šefica kabineta komesara Generalnog direktorata EK za unutrašnje poslove Maria Asenius, šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan i kopredsjedavajući Zajedničkog Konsultativnog odbora Evropskog ESS za EU-Turska Cveto Stantić.

Kroz niz seminara i radionica namijenjenih izgradnji kapaciteta i međusobnom umrežavanju organizacija i pojedinaca, 140 učesnika/ca iz zemalja Zapadnog Balkana, Turske i EU imalo je priliku za sticanje novih znanja, diskusiju i razmjenu mišljenja po niz tema, od kojih su neke: Uloga ženskih organizacija u javno-privatnom partnerstvu; Socijalno preduzetništvo; Položaj mladih u zemljama Balkana; Strategija proširenja i Izvještaj o napretku; EU politike i EU Strategija 2020; Lobiranje i zastupanje; Održivost finansijskih inicijativa za organizacije civilnog društva; Nove tehnologije i društvene mreže kao alat za NVO, Projekat Mobilnost – Balkanska koalicija, i sl.

Ovogodišnji FREJA Forum organizovan je uz podršku programa “People 2 People”, a u saradnji sa Generalnim Direktoratom EK za proširenje, Evropskim Ekonomskim i socijalnim savjetom, Akademijom Bernadotte, Međunarodnim centrom Olof Palme i Freja akademijom.