Prvi izvještaj indeksa biznis klime za mala i srednja preduzeća predstavljen je juče 23.12. 2009. godine u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Izvještaj se bazira na anketi koju je za 2009. godinu, za potrebe Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, uz podršku GTZ, sproveo Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) iz Podgorice.
Projekat su predstavili Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih I srednjih preduzeća, Benjamin Klinger, šef projekta “Ekonomski razvoj I promocija zapošljavanjaâ€? u GTZ i Ana Å ebek, koordinator projekta “Indeks biznis klime za mala i srednja preduzećaâ€?
U cilju stvaranja sistemskih preduslova za rad i razvoj MSP i kako bi na pravi način odgovorili potrebama koje proizilaze iz njihovog poslovanja, neophodna nam je svakodnevna direktna komunikacija sa preduzećima. Na taj način dobijamo povratnu informaciju da li su aktivnosti koje preduzimamo pravilno usmjerene i da li nailaze na željeni odziv kod onih zbog kojih Direkcija i postoji a to su mala i srednja preduzeća, istakao je Vukčević.
Ciljevi izvještaja, koji se po prvi put priprema u Crnoj Gori, su:
1) Procjena poslovnih mogućnosti i prepreka za razvoj malih i srednjih preduzeća, prikupljanje informacija o ekonomskim kretanjima, kao i podataka o rezultatima politike mjera podrške sektoru MSP.
2) Mjerenje rada malih i srednjih preduzeća kako bi se, shodno rezultatima, omogućilo poboljšanje postojećih i razvoj novih usluga koje pružaju institucije za pomoć ovom sektoru u Crnoj Gori.
Anketa je sprovedena na reprezentativnom uzorku od 473 preduzeća, a izvori podataka su bile sledeće institucije: Centralni registar Privrednog suda, Zavod za statistiku – MONSTAT i Poreska uprava.
Planirano je da se izvještaj o indeksu biznis klime priprema i u narednom periodu, minimum jedanput godišnje.
Izvještaj koji se bazira na odgovorima vlasnika i menadžera malih i srednjih preduzeća iz cijele Crne Gore, sadrži osvrt na slijedeća pitanja:
- Kako mala i srednja preduzeća ocjenjuju svoje poslovanje u proteklom periodu?
- Koja su očekivanja predstavnika malih i srednjih preduzeća u narednom periodu?
- Koje biznis barijere su otežavale rad malih i srednjih preduzeća u proteklom periodu i koje mjere podrške su imale pozitivan uticaj na njihovo poslovanje?
- Kakve mjere podrške će biti potrebne u narednom periodu kako bi se nastavila efektivna promocija sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva?.

Pored navedenog, izvještaj daje preporuke za otklanjanje postojećih biznis barijera i prepreka za razvoj malog i srednjeg biznisa u Crnoj Gori.
Autori izvještaja su analitičari CEED-a, nezavisni konsultant gđa Ratka Stijepović i konsultant sa IFO Instituta (Institut za ekonomska istraživanja) iz Minhena, gdin prof. dr Siegfried Schönher.