Direkcija za razvoj malih I srednjih preduzeća, Investiciono-razvojni fond i Zavod za zapošljavanje Crne Gore u cilju stimulisanja kreativnosti mladih, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta,, realizuju projekat: TVOJA IDEJA TVOJ BIZNIS.

Projektom se žele ostvariti sljedeći ciljevi:

  • Povećanje značaja preduzetništva,
  • Stimulisanje inovativnosti i kreativnosti mladih,
  • Identifikacija profitabilnih biznis ideja,
  • Animiranje ciljne grupe – mladih ljudi, da sudbinu »uzmu u svoje ruke« i posvete se biznisu,
  • Otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje pozitivnih primjera »pionira u malom biznisu« koje će slijediti mladi iz neposrednog okruženja,
  • Uspostavljanje novog načina razmišljanja i sistema vrijednosti kod ciljne grupe, tj. kod mladih,
  • Animiranje finansijskih institucija (banaka i fondova, kako domaćih tako i stranih) da pruže konkretnu kreditnu podršku mladim preduzetnicima,
  • Prezentacija i provjera novih modela integralne podrške preduzetništvu i razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.