SME instrument se sastoji iz tri faze (1. studija izvodljivosti, 2. podrška inovativnim projektima, i 3. indirektna mjere i usluge podrške), i mentoring usluga za korisnike. MSP igraju važnu ulogu u razvoju tehnoloških rješenja dekarbonizacije i energetskog sistema na održivi način. Ovaj poziv omogućava podršku u tom pravcu.

Iznos budžeta iznosi: 25.102.000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 17.decembar 2014, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&lang=en&title=Stimulating-the-innovation-potential-of-SMEs-for-a-low-carbon-energy-system

Napomena: aplikacija za ovaj poziv biće moguća od 1. marta 2014.