Ministarstvo ekonomije preko Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje Javni poziv za učešče u “Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori do kraja 2016. godine” za 2014. godinu. Cilj  Programa je finansijska podrška za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u 100% privatnom vlasništvu koji su dio klastera radi prevazilaženja “uskih grla” u poslovanju. Finansijska podrška je usmjerena na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava), a zasnovana je na principu refundacije (povraćaja dijela troškova).

Finansijski okvir: Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije će pokrivati do 70% opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez poreza na dodatnu vrijednost – PDV, ili najviše do 10000€ po jednom aplikantu. Preostalih 30% troškova nabavke opreme pokriva aplikant, iz sopstvenih izvora. Preduzeće finansira 100% svih troškova nabavke opreme za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnošenja dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava nabavke opreme odobrava finansijska pomoć (refundacija).

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju:

  • Poljoprivrednu proizvodnju i preradu
  • Drvopreradu
  • Ostale proizvodne djelatnosti (u skladu sa prijavnom dokumentacijom)

Sve dodatne informacije i stručnu pomoć možete dobiti putem telefona na brojeve: 020/482-316 i 406-306.