Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je raspisala Javni poziv za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u okviru „Programa državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2009. godinu“.

Cilj ovog programa je da se obezbijedi set podrške preduzećima koja su tek osnovana, za postojeća preduzeća koja imaju potencijal da rastu i da se razvijaju, zatim razvoj preduzetništva kojim će se uticati na stvaranje konkurentnog sektora malih i srednjih preduzeća.