U okviru Programa prekogranične saradnje, Albanija – Crna Gora 2007-2013 Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), komponenta II, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća implementira projekat „Podrška razvoju potencijala žena u oblasti ruralnog turizma – START W”.

Cilj projekta je doprinos jačanju prekogranične saradnje žena iz Albanije (regija Skadar) i Crne Gore (Podgorica/Bar) u cilju poboljšanja ponude iz oblasti ruralnog turizma i preduzetništva.

Projektom je predviđeno i mapiranje i analiza potencijala žena preduzetnica u ruralnom području u cilju kojeg se objavljuje ovaj Poziv za iskazivanje interesa.

Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira na osnovu cijene i kvaliteta.

Detaljne informacije mogu se dobiti na e-mail: ana.sebek@nasme.me i ivana.zecevic@euroinfo.me

Ponude mogu biti dostavljene (poštom ili e-mailom) najkasnije do petka 28.marta 2014.god. do 16.00h.