Besplatan program podrške za mala i srednja preduzeća

u organizaciji

Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore i
Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA)

Malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori na raspolaganju je besplatan program mentorstva koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Rok za prijavu svih zaintersovanih preduzeća  je 04.06.2015. 

Ovaj program je u 2014. godini već sproveden u Crnoj Gori, a firme koje su koristile mentoring ocjenile su program kao veoma korisnim za unaprijeđenje svog poslovanja. Zahvaljujući ovoj usluzi firme ostvaruju u prosjeku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.  

Mentori su sertifikovani od strane Japanske agencije za međ­unarodnu saradnju. Pored toga što imaju profesionalno iskustvo u oblasti malih i srednjih preduzeća, mentori su praktično i teorijski obučeni u pružanju mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana. Mentoring usluga se pruža kroz mentorski proces, tokom najmanje 50 sati podrške mentora za korisnika, što se sastoji od oko 10 posjeta.

Prijava za besplatan mentoring program  je jednostavna i sastoji se iz 3 koraka:

  1. Potrebno je preuzeti i popuniti obrazac prijave  sa sajta www.nasme.me
  2. Prikupiti dokumentaciju (do 2 dokumenta)
  3. Poslati prijavu i dokumenta poštom  ili dostaviti lično u Direkciju

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro i mala preduzeća, kao i preduzetnici, koja:

• imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Budve, Cetinja, Nikšica i Bijelog Polja

• posluju 100 % u privatnom vlasništvu,

• posluju najmanje 2 godine,

• nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije godine,

• ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Podrška razvoju preduzetništva

U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće I ciklusu Programa:

“PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA”

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:
• preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,
• budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,
• ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,
• licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
• licima sa invaliditetom

USLOVI KREDITIRANJA

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.
• Iznos kredita: do 50.000,00€
• Kamatna stopa: 3,50% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate
• Rok otplate: do 6 godina (uključujući grace period)
• Grace period: do 1 godine.
Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirti je 10.000,00 €.
• Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 3,00 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.
IRF CG A.D. može finansirati do 70% vrijednosti ukupne investicije.

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju podižu u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000  Podgorica, ili na web site-u www.nasme.me.

Sve informacije se mogu dobiti putem e-maila direkcija@nasme.me kao i na brojeve telefona 020/406-314 i 069/866-570.

Cluster facilitated projects for new industrial chains

Tema: Cluster facilitated projects for new value chains

Cilj ovog poziva je razvoj nove unakrsne sektorske industrije u Evropi, unaprjedjujući inovativni potencijal kod MSP. Evropskoj uniji je potrebno da podrži razvoj novih industrija, koji će obezbjedjivati rast i zapošljavanje u budućnosti. Ova re-industrijalizacija ima za cilj razvoj dugoročnih medjunarodno konkurentnih proizvoda i usluga koji zahtijevaju kombinovanje različitih kompetencija i inovativnih rješenja.

Iznos budžeta iznosi: 24,900,000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 30.april 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2350-innosup-1-2015.html

Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support

Tema: Professionalization of open innovation management in SMEs

Cilj ovog poziva se odnosi na prikupljanje i analizu informacija i podataka o prijenjivanju otvorenih inovacija kod MSP, vodeći računa o raznovrsnosti tržišnih segmenata u pojedinim evropskim zemljama: identifikacija primjera i analiza kako se ove prakse organizuju i upravljaju u high-tech i u low-tech industriji; distribucija uspješnih primjera i izvještaja kod MSP koji koriste otvorene inovacije…

Iznos budžeta iznosi: 1,700,000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 29.april 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352-innosup-7-2015.html

Call for factories of the future

Tema: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)

Cilj ovog poziva je usvajanje nove generacije napredne ICT u domenu proizvodnje. Fokus je na novim inovativnim tehnologijama i procesima, koje je neophodno prilagoditi, integrisati, testirati i provjeriti prije plasiranja na tržište. Poseba akcenat je stavljen na jačanju evropskih malih i srednjih preduzeća, koji primjenjuju nove koncepte i biznis modele.

Iznos budžeta iznosi: 143,170,000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 4.februar 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2188-fof-09-2015.html#tab1