Veliki broj nano-biomedicinskih razvoja su inicirani od strane malih preduzeća. Medjutim, često im nedostaje potrebno znanje zakonskih pravila za prevod njihovih ideja, za tržište i finansijske aspekte razvoja biznisa. Razvoj i lanac snadbijevanja su takodje problemi. Mala i srednja preduzeća su često rasuta i rijetko su organizovana u udruženja koja bi se bavila ovih probemima propuštenih mogućnosti za inovacije. To se naročito odnosi na sektor nanomedicine, koji uključuje dijagnostiku, terapeutiku i regenerativnu medicinu.

Iznos budžeta iznosi: 12.500.000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 6.maj 2014, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7200&lang=en&title=Networking-of-SMEs-in-the-nano-biomedical-sector