Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Biznis Start – up Centrom Bar i Biznis centrom Cetinje.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 18 preduzetnika/privrednih društava sa teritorije Podgorice, Bara i Cetinja u trajanju od 50 sati po klijentu, do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika. Realizacija projekta predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih riješenja za buduće poslovanje. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom preduzeća/preduzetnikom.
Projekat se sprovodi u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?
Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije i JICA konsultanata iz oblasti finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta i dijagnoze preduzeća.