Inovativne ICT tehnologije i procesi moraju biti standardizovani, integrisani, testirani i validirani u cilju jačanja evropskih MSP.

Iznos budžeta iznosi: 145.000.000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 9.decembar 2014, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=en&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs