U okviru Programa državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2009. godinu predvidjena je i finansijska podrška – Grant šeme za refundaciju troškova unaprjeđenja marketinga i unaprjeđenje informacionog sistema u ukupnom iznosu od 200.000€.