Tema: Professionalization of open innovation management in SMEs

Cilj ovog poziva se odnosi na prikupljanje i analizu informacija i podataka o prijenjivanju otvorenih inovacija kod MSP, vodeći računa o raznovrsnosti tržišnih segmenata u pojedinim evropskim zemljama: identifikacija primjera i analiza kako se ove prakse organizuju i upravljaju u high-tech i u low-tech industriji; distribucija uspješnih primjera i izvještaja kod MSP koji koriste otvorene inovacije…

Iznos budžeta iznosi: 1,700,000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 29.april 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352-innosup-7-2015.html