U cilju realizacije projekta “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori”, raspisan je javni poziv za učešće u ovom projektu.

Iskoristite šansu, prijavite se, uštedite energiju, smanjite troškove.