Priprema investicione šeme

Evropa kasni za drugim regionima u dijelu tehnološkog transfera i komercijalizacije istraživanja&inovacija. Nedostatak početnih investicija je glavni problem koji doprinosi ovakvoj situaciji. Omogućavajući interakciju potencijalnih investitora sa inovativnim MSP i srednjim kapitalizacijama za učešće u programu Horizon 2020, ujedno pripremajući preduzeća i preduzetnike da efikasnije pregovaraju sa takvim investitorima, može da pomogne u rješavaju ovog problema. Takodje, investitori mogu da se obuče da bolje razumiju tehnologije i aplikacije koje se razvijaju kroz Horizon 2020, i na taj način donesu bolje odluke i komercijalizuju potencijal.

Iznos budžeta iznosi: 2.500.000 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 15.april 2014, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&lang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-Midcaps