Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa CARDS projektom, organizuje stručnu (javnu) raspravu na temu:

«Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008. – 2013. godine»

Javna rasprava treba da doprinese kvalitetnom definisanju strateških prioriteta i mjera za razvoj cjeloživotnog preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.

Cijeneći Vaše znanje i iskustvo, molimo Vas da uzmete učešće u navedenoj raspravi.

Javna rasprava će se održati u srijedu, 09.07. 2008.godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29), u Podgorici.

Napominjem, da su Prijedlog Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008 – 2013 godine i Akcioni plan, objavljeni na web site-u Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo ili prisustvo Vašeg predstavnika putem e-maila. Kontakt osoba: Lola Radulović, telefon: 020/406 321; e-mail: lola.radulovic@nasme.cg.yu.

Agenda