Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u konzorcijumu sa Informest (IT) i Mura (SLO) je pozvana od strane Evropske Delegacije u Crnoj Gori da uzme učešće u okviru tenderskog postupka Ref. EuropeAid/134108/C/SER/ME EU Info Centre in Podgorica. Konzorcijum na čelu sa Informest-om je jedan od osam konzorcijuma koji su ušli u uži izbor za realizaciju projekta.
Detaljnije informacije o projektu, oglašenim pozicijama i uputstvo za prijavu se mogu pregledati i preuzeti klikom na svaku od njih.
Key Experts:

  1. Key expert 1 – Team Leader
  2. Key expert 2 – Public Relations and Event Manager
  3. Key Expert 3 – Public Information and Communication Officer

Non Key Experts:

  1. Non Key Expert 1 – Help Desk Officer/Receptionist
  2. Non Key Expert 2 – Webmaster/Social Media Officer

 

Rok za slanje prijava je 10. Septembar 2013. u 13:00h.