Obaviještavamo Vas da Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa podgoričkom kompanijom AD „Plantaže“ Podgorica, organizuje nastup crnogorskih proizvođača vina na sajmu „Prowein“, koji će se održati u periodu od 27.-29.03.2011.god. u Dizeldorfu, Njemačka.

Sajam „Prowein“ okuplja vodeće svjetske proizvođače vina i drugih alkoholnih pića, a namijenjen je posjetiocima zaposlenim u specijalizovanim maloprodajama, predstavnicima hotela i organizacija koje se bave kateringom, različitim uvoznicima i izvoznicima i sl.

Ovim putem pozivamo zainteresovane proizvođače vina i alkoholnih pića da se prijave za učešće na nacionalnom štandu, kako bismo zajednički predstavili crnogorsku enološku ponudu.
Planirano je da površina crnogorskog nacionalnog štanda iznosi cca 30 m². Organizatori (Direkcija za razvoj MSP i AD „Plantaže“) snosiće troškove zakupa prostora i izgradnje štanda, a odabrana preduzeća koja ispune sve uslove snosiće troškove prevoza, smještaja i boravka, transport i špediciju eksponata.
Osnovni uslovi koje preduzeća moraju da ispune za učešće na sajmu „Prowain“ su:
1. Rješenje o upisu u registar proizvođača vina
2. Dozvolu od Ministarstva poljoprivrede za puštanje vina u promet
3. Minimalna količina 5.000 l na godišnjem nivou

S obzirom da je „Prowein“ jedan od najevećih sajmova vina i alkoholnih pića, zbog velikog interesovanja i ograničenog prostora, neophodna je selekcija najkonkurentnijih preduzeća. Kako bi se obezbijedio što uspješniji nastup na nacionalnom štandu, prednost će imati preduzeća koji ispune sljedeće kriterijume:
 posjedovanje promotivnog materijala na engleskom i/ili njemačkom jeziku
 osvojene relevantne međunarodne nagrade u zemljama EU
 obezbjeđenje predstavnika na sajmu koji ima aktivno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika
Zbog efikasne organizacije nastupa molimo vas da svoje učešće za ovaj sajam prijavite najkasnije do 30.oktobra 2010.god, g-đici Ivani Zečević (kontakt: e-mail: ivana.zecevic@euroinfo.me, tel: 020 406 311, fax: 020 406 323), popunite i proslijedite prijavu preduzeća, kao i neophodnu dokumentaciju.

Prijava za učešće na sajmu vina “Prowein”