Direkcija za razvoj MSP potpisala je Sporazum o saradnji sa Agencijama S.P.R.INT i Sangro Aventino iz regije Abruzo. Sporazum su potpisali Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije, Luca Labricciosa, direktor agencije S.P.R.INT i Rafaele Trivilino, direktor agencije Sangro Aventino.

Potpisanim Sporazumom uspostaviće se institucionalna osnova za razvijanje i unaprijeđenje već započete ekonomske i tehničke saradnje u razvoju servisa namijenjenih malim i srednjim preduzećima. Naime, potpisnici sporazuma su već započeli implementaciju projekta ASSI (Eksperimentalne mjere razvoja i internacionalizacije), koji podrazumijeva izradu i pokretanje „Portala za preduzeća i strane investitore za opštinu Bijelo Polje”. Budući preduzetnički portal sadržaće sve potrebne informacije o opštini, bazu podataka proizvodnih preduzeća, informacije o registraciji biznisa i potrebnoj dokumentaciji, mogućnosti finansiranja, itd. Planirano je da portal bude operativan u junu mjesecu 2014.god.

Direkcija za razvoj MSP poklanja posebnju pažnju stalnom unaprijeđenju ekonomskih odnosa sa Italijom, a to izmedju ostalog podrazumijeva veće angažovanje crnogorskih preduzeca na italijanskom tržištu i veće pristutstvo italijanskih investitora u Crnu Goru.

Pored ovoga, projekti koje će Direkcija realizovati u budućnosti, biće u korist onih koji će raditi na unaprijeđenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kao osnove za ravnomjerniji regionalni razvoj.