Predstavnici crnogorske Vlade, njemačke razvojne banke KFW potpisali su juce ugovor vrijedan 10 miliona eura za podršku vodosnabdijevanju i regulisanju otpadnih voda Crnogorskog primorja, energetici i razvoju malih i srednjih preduzeća.
Za energetsku efikasnost u ovom sektoru Crna Gora je dobila tri miliona eura, od čega je 2,5 miliona za mala i srednja preduzeća, a 500 hiljada eura je tehnička pomoć za povećanje kapaciteta stručnjaka u ovoj oblasti.
Projekat treba da omogući malim i srednjim preduzećima da u relativnom kratkom roku identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu resursa, preduzmu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i uvodjenja alternativnih obnovljivih izvora energije i na taj način smanje troškove svoga poslovanja. Takodje, sam projekat ima jos jednu dimenziju, a to je edukacija i uticaj na populaciju da racionalnije troši energiju. Korišćenjem instrumenata i mjera u okviru energetske efikasnosti moguće je u okviru jednog preduzeća uštedjeti električnu energiju i do 20%. Tako je na ovaj način moguće značajno doprinijeti i povećanju konkurentske sposobnosti tih preduzeća, prije svega smanjenjem troškova proizvodnje.
Uloga Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao implementirajuće institucije, jeste informisanje preduzeća o mogućnostima koje za njih pruža ovaj projekat, pomoć u izradi investicione dokumentacije, uključujući izradu tehničke dokumentacije i biznis plana projekta, promocija projekta, koordinacija i pružanje svih ostalih usluga radi njegove uspješne realizacije.
Prvi korak u preduzimanju mjera za povećanje energetske efikasnosti je bila procjena specifičnih graničnih uslova i planova u preduzeću, kao i približne procjene postojećeg potencijala uštede. To je jedan od ciljeva savjetovanja u kampanji Energetski efikasni sistemi u MSP Direkcije za razvoj MSP. Zajedno sa zainteresovanim preduzećima, identifikovali smo desetak projekata i priveli kraju izradu investicione dokumentacije. I dalje se radi na novim projektima u preduzećima u kojima bi mogli identifikovati mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i uvodjenje obnovljivih izvora energije.
Od planiranih aktivnosti u okviru ovog projekta do sada su uradjene prezentacije po regionalnim i lokalnim biznis centrima, gdje se prezentirao projekat zainteresovanim preduzećima.
U narednom periodu planira se mnogo intezivnija medijska promocija projekta, završetek preostalih prezentacija po regionalnim i lokalnim biznis centrima kao i raspisivanje javnog konkursa kojim će se pozvati sva zainteresovana mala i srednja preduzeća da prijave svoj investicioni projekat i na taj način apliciraju za kreditna sredstva.