Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Pavićević je sa Delegacijom Evropske Unije u Crnoj Gori  popisao Ugovor o Grantu za realizaciju projekta START – W (Support to activate rural tourism potential  of women ) – Podrška aktiviranju ruralnih turističkih potencijala žena.
Projekat je odobren u okviru trećeg Poziva za projekte programa IPA prekogranične saradnje Albanija – Crna Gora.

Opsti cilj projekta je doprinos boljoj prekograničnoj saradnji između crnogorskog  i albanskog prekograničnog područja kroz zajedničko ucesce žena u poboljšanju ponude ruralnog turizma

Partneri na projekatu osim Direkcije su i:
GTF – Regionalni centar za jednakost polova iz Zagreba
Unija poslodavaca Crne Gore
AIDA – Albanska investiciono razvojna agencija
Asocijacija poslovnih zena i zanatlija iz Skadra (Women Business and Handicrafts Association)

Aktivnosti projekta će biti usmjerene  potencijalnim i postojećim preduzetnicma koje se bave poljoprivredom, turizmom i tradicionalnim zanatima. Realizacija planiranih aktinvosti treba da doprinese:

  • Povećanoj vidljivosti žena preduzetnica i turističkih aktivnosti u prekograničnom području;
  • Zajedničkom unaprijedjenju i prepoznavanju Ženskog poduzetništva u prekograničnom području,
  • Povećanju kapaciteta u prekograničnoj regiji za ucesce žena preduzetnica  u ruralnom turizmu,
  • Povećanu prekograničnu business-to-business saradnju.