OLYMPUS DIGITAL CAMERADirekcija za razvoj malih i srdnjih preduzeća i HAMAG-BICRO potpisale su sporazum o saradnji 21.04.2015. god u Kotoru, u okviru održavanja 12-tog po redu Upravnog odbora u okviru projekta SEECEL.Potpisaivanju sporazuma je u ime HAMAG-a prisustvovao zamjenik predsjednika Upravnog odbora, g-din Boris Guina, a ispred Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća direktor, g-din Aleksandar Pavićević.
Potpisanim sporazumom doprinjeće se jačanju institucionalne saradnje između HAMAG-a i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, poboljšanju ekonomske i poslovne saradnje između hrvatskih i crnogorskih malih i srednjih preduzeća, čime će se doprinjeti povećanju njihove konkurentnosti na globalnom tržištu.
Sporazumom je definisana saradnja u brojnim oblastima, uključujući: razmjenu znanja i iskustava koje obje strane, potpisnice sporazuma posjeduju da unaprijede svoju institucionalnu infrastrukturu sa ciljem da poboljšaju i unaprijede dalji razvoj MSP, razmjenu informacija o politikama, mjerama i aplikacijama koje imaju za cilj podršku MSP na nacionalnim nivou, kao i razmjenu podataka i publikacija za MSP na EU nivou. Strane će takođe informisati jedna drugu o poslovnim mogućnostima za MSP i dogovarati zajedničke poslovne susrete (B2B) kako bi se unaprijedile poslovne veze između MSP kroz identifikaciju potencijalnih sektora, organizovati treninge/ programe obuke za potrebe MSP i razmjenjivati iskustvo i primjere najbolje prakse vezane za tehnologiju i poslovne inkubatore, tehnološke parkove, organizacije za podršku biznisu, itd. Strane će sarađivat i na polju pripremanja zajedničkih projekata sa ciljem da se obezbijedi maksimalno korišćenje međunarodnih fondova (prekograničnih i transnacionalnih), kao i sa ostalim međunarodnim organizacijama/institucijama na polju inovacija koje mogu biti od koristi za MSP.