Direkcija za razvoj MSP i Regionalni centar za jednakost spolova- GTF iz Zagreba, 16. oktobra 2013.god. potpisale su Sporazum o saradnji na sprovođenju  projekata i programa iz područja preduzetništva. Cilj potpisivanja Sporazuma jeste prenos znanja i iskustava iz regiona, kao i  pružanje logističke i stručne podrške Direkciji za razvoj MSP u izradi i sprovođenju Strategije ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.

Takođe, potpisnice Sporazuma će ostvariti  saradnju u cilju stvaranja povoljnijih uslova i boljih mogućnosti za realizaciju svojih aktivnosti, jačanju konkurentnosti privrede i unaprijeđenju razvojnih potencijala Crne Gore i regije Jugoistočne Evrope s naglaskom na ravnopravnost polova  u zajednici.