u Ankari je potpisan Memorandum o saradnji između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća KOSGEB,Turska.

Memorandum su potpisali Marija Iličković, v.d. direktora Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Mustafa Kaplan, predsjednik Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća KOSGEB iz Turske. Podršku za potpisivanje Memoranduma obezbijedila je i kancelarija Ambasade Crne Gore u Turskoj.

Memorandum je potpisan u skladu sa Sporazumom o ekonomskoj saradnji Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske, decembra 2009. godine, koji se odnosi na promociju pojedinih sektora u cilju poboljšanja bilateralne ekonomske saradnje.

Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji između Direkcije za razvoj MSP i turske agencije KOSGEB je dalji razvoj i poboljšanje ekonomske i poslovne saradnje crnogorskih i turskih malih i srednjih preduzeća, kao i poboljšanje njihove konkurentnosti na globalnom tržištu.
Pomenute Institucije će u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji realizovati aktivnosti na unaprjeđenju saradnje na institucionalnom nivou u cilju razmjene iskustava znanja i najboljih praksi u podršci malim i srednjim preduzećima, informacija o politikama, mjerama podrške MSP, organizovanja zajedničkih poslovnih aranžamana za unaprjeđenje poslovnih veza i ohrabrivanja stvaranja joint ventura, organizovanja treninga, informativnih programa za MSP i razmjenu znanja i praksi u oblasti razvoja inkubatora, tehnoloških parkova, organizacija za podršku biznisu.

Očekivani efekti potpisanog Memoranduma odnose se na unaprjeđenje razvoja sektora MSP, njihove inovativnosti, konkurentnosti i spremnosti za nastup na međunarodnim tržištima.