Danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Direkcije za razvoj malih I srednjih preduzeća I GTZ ( Njemačka tehnička saradnja ) na projektu Unapređenje energetske efikasnosti u Crnoj Gori (ASE).

Zadatak projekta “Unapredjenje energetske efikasnosti u Crnoj Goriâ€? je edukovanje kadrova po biznis centrima Crne Gore ( Nikšić, Cetinje, Berane i Kolašin ) Predviđeno je da zaposleni u ovim Regionalnim biznis centrima kroz pomenute obuke steknu osnovna znanja o mjerama energetske efikasnosti I o načinima finansiranja dostupnim malim I srednjim preduzećima.

Na ovaj način Regionalni biznis centri će biti ujedno I info-centri za energetsku efikasnost kako za mala I srednja preduzeća, tako I za građane.

Potpisivanjem ovog Memoranduma GTZ-ov projekat pokazuje svoju spremnost na davanju podrške Direkciji za razvoj malih I srednjih preduzeća kroz angažman svojih stručnjaka I nabavku potrebne opreme za pomenuta 4 Regionalana biznis centra.

Fokus saradnje će biti na promociji i savjetovanju o implementaciji mjera uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora energije, koji značajno doprinose održivom ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju proizvodnje, zastiti životne sredine i sveukupnom poboljšanju uslova rada i života.

Planovi su da se kasnije mreža proširi I na ostale Regionalne biznis centre u Crnoj Gori.

GTZ- ASE projekat je prisutan u Crnoj Gori od aprila 2008 godine i kroz cijeli niz svojih aktivnosti daje podršku i pomoć Crnoj Gori i njenim institucijama u oblasti energetske efikasnosti. Fokus ovih aktivnosti je prije svega na izradi legislative i obuci vršilaca energetskog audita, kao i sprovodjenje energetskog audita u javnim zgradama.

Važan segment rada GTZ-ASE projekta je i podizanje javne svijesti o značaju energetske efikasnosti i pružanje informacija široj javnosti o ovoj oblasti putem sprovođenja raznih vidova edukativne kampanje.