image1Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Japanska Agencija za međunarodnu saradnju su uspješno realizovale trogodišnji projekat “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori“. U cilju nastavka dobre saradnje i realizacije novog Projekta, 01.jula 2016. godine u Podgorici, potpisan je Inicijalni Sporazum o saradnji. Inicijalni Sporazum je u ime  Japanske Agencije za međunarodnu saradnju potpisao g-din Tomita Hiroyuki, Direktor (Tim Lider) – Sektor za razvoj privatnog sektora, industrijski razvoj i javnu politiku, a ispred Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća direktor, g-din Svetislav Domazetović i kodirektora, g-dina Aleksandra Pavićevića.

Potpisanim sporazumom doprinijeće se jačanju institucionalne saradnje između Japanske Agencije za međunarodnu saradnju i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, implementaciji standardizovanih mentoring usluga u Crnoj Gori, kao i jačanju saradnje na regionalnom nivou sa partnerskim institucijama iz Srbije (Nacionalna Agencija za regionalni razvoj- NARR) i iz BIH (Sarajevska Agencija za regionalni razvoj – SERDA).

Novim projektom je predviđeno širenje projekta na regionalnom nivou uz učešće nove partnerske institucije iz Makedonije (Agencija za podršku preduzetništvu).

Sporazumom je definisana saradnja na: uspostavljanju inter-regionalnog mentoring sistema, prenosu znanja i iskustava iz Japana i regiona, povezivanju i uspostavljanju poslovne saradnje između preduzeća iz zemalja regiona, kao i privlačenju potencijalnih investitora/investicija iz Japana.