Imajući u vidu posljedice globalne ekonomske krize koja je prouzrokovala finansijske teskoće u poslovanju preduzeća, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Jadranskim sajmom Budva, umjesto 12.Sajma malih i srednjih preduzeća, organizovala je konferencijsko-informativni dan, koji se održao 27.10.2010.god. u Budvi. Glavno učešće na događaju su uzeli Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. kao predstavnik Vlade Crne Gore u finansiranju MSP kao i komercijalne banke koje posluju na teritoriji Crne Gore, koji su prezentirali svoje kreditne pakete za investicije i prevazilaženje problema likvidnosti u tekućem poslovanju. Takodje, u prostorijama sajma, zainteresovani su imali priliku da se na info-pultevima Direkcije za razvoj MSP, Investiciono razvojnog fonda i poslovnih banaka detaljnije informišu o podršci koja se pruža sektoru malih i srednjih preduzeća.