Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca se i ove godine javlja kao suorganizator Sajma malih i srednjih preduzeća jubilarnog, 10 po redu, koji će se održati u Budvi, od 23-25. oktobra 2008.godine. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će u okviru svog nastupa predstaviti aktivnosti i programe podske malim i srednjim preduzecima.

Takodje, svoju ponudu će predstaviti i crnogorska mala i srednja preduzeca, koja će imati i priliku da se povezu sa predstavnicima malog i srednjeg biznisa iz okruženja, uspostave partnerski odnos i razmijene iskustava.