Direkcija za razvoj malih i srednih preduzeća, u saradnji sa italijanskom organizacijom ASSOMET – Nacionalno udruženje industrije obojenih metala iz Milana, organizuje posjetu crnogorskih preduzeća 7. sajmu „METEF- Foundeq“ koji se održava u periodu od 9.-12. Aprila 2008. godine, u izložbenom centru «Garda» u Montekjariju, Breša – Italija.

Sajam METEF –Foundeq je jedan od pet medjunarodnih sajmov, koji predstavlja cjelokupni sektor industrijskog lanca od sirovina, inžinjerskih postrojenja i proizvoda (izvlačenje, oblikovanje, livljenje, završnu obradu, mašinsku obradu, varenje, recikliranje, sirovine, mašine, opremu, alate, proizvode, kao i njihovu upotrebu).

Crnogorsku delegaciju koja će posjetiti pomenuti sajam čine preduzeća koja se bave proizvodnjom aluminijuma, bakra, mesinga, bronze, olova, cinka i proizvode odgovarajuće poluproizvode. Naši preduzetnici će imati priliku da se sretnu sa kolegama iz iste branše, razmijene iskustva i znanja, što će doprinijeti njihovom daljem usavršavanju, imajući u vidu da će biti u mogućnosti da prate kompletan industrijski lanac od materijala, prerade do finanlnog proizvoda. Ovo će se prikazati kroz: izložbu livljenja metala, izložbu kalupljenja i izložbu izvlačenja svih vrsta metala.