Vlada Crne Gore je obezbijedila podršku za stimulisanje zapošljavanja u Crnoj Gori, posebno za sjeverni region, i u tom cilju predložila modele i aktivnosti koje se odnose na kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva, kao i podršku preduzetništvu u sektoru poljoprivrede.

U okviru navedene podrške, danas je objavljen oglas kojim su predstavljene povoljnosti u okviru kreditnih linija koje nude Zavod za zapošljavanje, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Fond za razvoj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Posao za Vas
Prijavna dokumentacija – Start up POSAO ZA VAS
Prijavna dokumentacija – Podsticaj preduzetnistva POSAO ZA VAS