Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća uzeli su učešće u programu obuke na temu “Politika Promocije Regionalne Industrije za Zemlje Jugoistočne Evropeâ€? koji je održan u JICA Chugoku Internacionalnom Centru u Hirošimi, Japan, u periodu od 5. juna do 8. jula, 2007. Ova obuka predstavlja jedan od fundamentalnih tehničkih kooperacionih programa, koje realizuje JICA za zemlje u razvoju.

Glavne teme ovoga programa bile su pregled japanske politike za promociju lokalne industrije, same industrije i lokalnih biznis start-up-ova, implementacija japanske politike za promociju lokalne industrije (saradnja između privatnih finansijskih institucija i preduzeća, saradnja izmedju preduzeća, Univerziteta i Vlade, slučaj trećeg sektora), pružanje pratećih usluga za razvoj ljudskih resursa, praksa MSP, poslovno planiranje za otpočinjanje biznisa itd.

Ovaj program obuke dizajniran je sa svrhom razumijevanja koncepta japanske politike za promociju lokalne industrije, razumijevanja uloge različitih aktera u promociji lokalne industrije i njihovo povezivanje, učenje praktičnih mjera promocije lokalne industrije kroz slučajeve dobre prakse i formulisanje plana poboljšanja postojeće lokalne industrije u zemljama participanata, koji će biti implementirani nakon njihovog povratka.