Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje konferenciju

Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća

Evropska komisija je pokrenula inicijativu pod nazivom Prva evropska nedjelja malih i srednjih preduzeća 2009. (1st European SME Week 2009), kako bi promovisala preduzetništvo u svim zemljama Evrope.

Ova inicijativa sprovodiće se cijele godine, a centralni događaji planiran je za 7. maj 2009. godine. Cilj ove inicijative je podrška sektoru MSP na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i podsticanje ljudi da se bave sopstvenim biznisom.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom date doprinos razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Konferencija će se održati u četvrtak, 7. maja 2009. godine u sali Privredne komore (Novaka Miloševa 29) sa početkom u 10 časova.

Molimo Vas da svoje prisustvo ili prisustvo predstavnika vaše institucije pismeno potvrdite.

Kontakt osoba: Lola Radulović, e-mail: lola.radulovic@nasme.me

Agenda