U organizaciji Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstva ekonomije u petak 29. juna 2012, u 11:00 sati u Hotelu Ramada Podgorica (sala Lesandro) održana je konferencija povodom završetka projekta “Podrška ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Crnoj Gori”.

Projekat je pokrenut 2005. godine s ciljem da se poboljša poslovni ambijent za mala i srednja preduzeća, poveća njihova konkurentnost, podstakne izvoz i stvore nove mogućnosti za zapošljavanje.

Na konferenciji su govorili Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije, Pius Fischer, Ambasador Njemačke, Benjamin Klinger, Šef projekta i Marija Iličković, Direktorica Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Kako je istakla Marija Iličković, GIZ je imao ogromnu ulogu u realizaciji ciljeva usmjerenih na podrsku ekonomskom razvoju, zaposljavanju i promociji preduzetnistva u Crnoj Gori.

Dugogodišnjom saradnjom između Direkcije i GIZ- realizovano je vise značjnih projekata. Neke od najznačajnijih aktivnosti koje su posljednje vrijeme realizovane kroz projekat “Podrška ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Crnoj Gori” su:

• Osnivanje Trzisno informativnog servisa – projekat u kome je GIZ dvostruko podrzao Direkciju, pruzanjem konsultantnske podrske samom osnivanju i edukaciji sluzbenika zaduzenih za rad na njemu, kao i pri kupovini najrelevantnijih izvora informacija/baza podataka koje će odgovoriti zahtjevima korisnika.

Na ovaj način, u okviru Direkcije za razvoj MSP formirala se “centralna informativna tačka” koja je omogućila izvozno orijentisanim preduzećima pristup online bazama podataka, kako bi bolje razumjela svoja ciljna tržišta i u skladu sa tim razvila odgovarajuće strategije i planove
U periodu od 2009 – jun 2012. god., tim TIS-a je odgovorio na više od 200 zahtjeva za tržišnim informacijama i izradio više od 10 studija ciljnih tržišta.

• Izrada Strategije razvoja MSP;

GIZ je prepoznao vaznost izrade dokumenta koji odrazava politiku razvoja MSP u Crnoj Gori i njene uskladjenosti sa politikama koje se sprovode u EU, prvenstveno kroz uskladjenost sa SBA.
Pri kreiranju ovog veoma vaznog dokumeta za razvoj MSP u Crnoj Gori, doprinos GIZ se ogledao u tehnickoj podrsci, kao i aktivnom ucescu u radu Kooridnacionog tijela za izradu ove Strategije i godisnjih Akcionih planova za njeno sprovodjenje.

• Istrazivanje Poslovna klima u sektoru MSP u Crnoj Gori.

Istraživanje se realizuje s ciljem procjene trenutne situacije u sektoru MSP, kao i uvida u ključne barijere sa kojima se MSP suočavaju. Metodologija analize podataka koncipirana je tako da omogućava kalkulaciju indikatora poslovne klime i poređenje poslovne situacije na godišnjem nivou.

Vesna Bojanović, CEED Consulting je prezentirala rezultate ovogodišnjeg istraživanja “Poslovna klima u sektoru malih i srednjih preduzeća 2012”. i naglasila da percepcija preduzeća o poslovnoj klimi iz godine u godinu varira zadržavajući negativan predznak, dok su očekivanja po pitanju budućeg stanja optimistična. Opšta poslovna situacija je najnegativnije ocijenjena u prošloj godini, dok je u slučaju izvoznika najproblematičnija bila 2009. godina. Kada su u pitanju očekivanja u pogledu zaposlenosti, situacija iz godine u godinu varira, počev od 2009. godine kada su ista bila pesimistična, da bi u narednim godinama poprimila pozitivan predznak i dostigla najveću vrijednost u 2010. godini.

Iako se intezivno radi na poboljšanju biznis klime, iz sektora MSP već četvrtu godinu za redom ističu da je njihov poslovni razvoj u značajnoj mjeri ograničen administrativnim i regulatornim mjerama. Najčešće su u pitanju državni i opštinski porezi i dažbine, kao i preduge administrativne procedure čiji se intenzitet u vremenu krize snažnije osjeća. Navedenoj listi barijera dodaju i neke tržišne, poput nelojalne konkurencije, visokih troškova rada i nemogućnosti naplate potraživanja. Posljednja, kao rezultat nelikvidnosti privrede, dobija na značaju u periodu krize. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da crnogorska privreda još uvijek trpi posljedice globalne ekonomske krize, iako je trenutno stanje, sudeći po vrijednosti indikatora poslovne klime, poboljšano u poređenju s prošlogodišnjim. Preduzeća i dalje bilježe pad prometa, nedostaju im finansijska sredstva za redovno poslovanje, a skoro četiri petine njih bilježi pad u prihodima i gubi značajne kupce. Preduzeća koja se bave izvozom u nešto blažem obliku procjenjuju sadašnju negativnu poslovnu situaciju.

Od strane MSP sektora sugeriše se da je za stimulisanje poslovnog ambijenta potrebno smanjiti poreze i doprinose i obezbijediti povoljne uslove kreditiranja, kao i poboljšati rad administracije. Nekorumpirana privreda sa suzbijenom sivom ekonomijom takođe je jedna od značajnih pretpostavki povoljnog poslovnog ambijenta, smatraju predstavnici preduzeća.

Ovogodišnje istraživanje pozabavilo se i temom društvene odgovornosti. U Crnoj Gori je ovaj proces u začetku. U ovom procesu, država je prepoznata kao veoma bitan faktor za stimulisanje društveno odgovornog rada, pa predstavnici MSP sugerišu da bi, u tom domenu, trebala aktivnije da se uključi.