Projekat AdriaFootouring (Hrana i turizam sa područja Jadrana, inoviranje MSP), finansiran od strane EU u okviru IPA Adriatic programa, predstavljen je u Peskari, Italija 13. Decembra 2012.
Projekat ima za cilj poboljšanje agrarnog i sektora turizma u regijama koje se graniče Jadranskim morem, i na njemu će učestvovati 11 partnera:

 • Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Crna Gora),
 • Provincija Peskara kao vođa projekta (Italija),
 • Opština Rimini (Italija),
 • Privredne komore Veneto regije (Italija),
 • Agencija za inovacije Centuria Romagna (Italija),
 • Insight & Co, Peskara (Italija),
 • Regionalni razvojni centar Koper (Slovenija)
 • Privredna i industrijska komora Tirana (Albanija),
 • Fakultet za ekonomiju i agrobiznis – Univerzitet Tirana (Albanija),
 • Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA (Bosna i Hercegovina),
 • LIR – Lokalna inicijativa razvoja (Bosna i Hercegovina).

Za ovaj projekat opredijeljeno je 2.112.435,00€ od strane EU i trajaće 34 mjeseci odnosno do jula 2015. godine.