Nakon uspješno realizovanog pilot projekta „Šansa mladim menadžerim“ u Podgorici, projekat će se ponoviti u Bijelom Polju. Projekat se realizuje u saradnji Direkcije za razvoj MSP, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Adižesa Montenegro.

Prevashodno, cilj ovog projekta ogleda se u sticanju konceptualnih, administrativnih stručnih znanja i vještina koja su potencijalnim polaznicima neophodne za efikasan i efektivan rad u preduzeću, zapravo, cilj je osposobiti praktično mlade visokoškolce za potrebe poslodavca.
Program obuke obuhvata 2 faze:
I FAZA programa obuke realizuje se kroz radioničarski rad i podrazumijeva edukaciju iz tri oblasti:
• Menadžmenta
• Marketinga
• Komunikacijaa
Dok II FAZA programa obuke podrazumijeva vrijeme trajanja probnog/praktičnog rada u preduzeću u periodu od 2 mjeseca i obuhvata konstantno praćenje rada polaznika i kompletnu logističku podršku u smislu savjetovanja I kosultacija od stručnih lica zaduženih za praćenje ovog dijela projekta.

Oglas – Å ansa mladim menadžerima