U cilju unaprjeđenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke uspostavilo je novi mehanizam za promociju ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020.
Nacionalne kontakt osobe za pojedine segmente programa, svakog petka od 14 do 16 h biće na raspolaganju za informacije, konsultovanje i druge vidove podrške u pronalaženju mogućnosti učešća u projektima ovog najvećeg okvirnog programa EU u oblasti nauke, istraživanja i inovacija do sad. Program konsultacija biće kreiran u skladu sa terminima raspisivanja i rokovima za pojedine pozive.

Otvorena vrata na temu malih i srednjih preduzeća biće održana, u petak, 8.maja, od 14 – 16 h.

Prioritetna oblast u HORIZONTU 2020 Pozivi u fokusu Ciljna grupa i termin konsultacija Rok za podnošenje projekata

Mala i srednja preduzeća

Razvoj eko-inovativnih malih i srednjih preduzeća MSP različitih sektora14 – 16 h   

25. 11. 2015

 

 Inovacije u transportu MSP u sektoru transporta
14 – 16 h
Biznis model inovacija MSP različitih sektora14 – 16 h

 

Razvoj biotehnologije u cilju konkurentnosti i održivosti MSP različitih sektora14 – 16 h

Konsultacije će voditi Ljiljana Belada, kontakt osoba za oblast MSP u Ministarstvu ekonomije – Direkcija za razvoj MSP, ljiljana.bozovic@nasme.me; 020 406 310.
Lokacija: Ministarstvo nauke – službe Ministarstva, Rimski trg bb, kancelarija 10